Poproś o wycenę

Nazewnictwo anten Wireless Instruments

Firma Wireless Instruments sp. z o.o. chciałaby wyjaśnić zasady oznaczania anten. Specjalnie dobrany system do produktów WiBOX pozwala na przejrzyste dobranie anten korzystając z ich symboli.

Pierwszym podziałem jest zdywersyfikowanie różnych rodzajów obudów WiBOX:

WiBOX Mini, WiBOX Medium, WiBOX Large, WiBOX Extra Large

1

Typ anten

PA - antena panelowa
SA - antena sektorowa
OD - antena dookólna

2

Zakres pracy anteny (częstotliwość)

09 - 900MHz
24 - 2,4 GHz
36 - 3,6 GHz
5 - 5,0-5,95 GHz
6 - 5,5-6,5 GHz

3

Kąt promieniowania (Beamwidth)

Wyłącznie w przypadku anten sektorowych oznaczamy kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej (azymut), np . 120 Deg – 120, 90 Deg – 90.

4

Zysk energetyczny

Informacja o zysku energatycznym znajduje się po oznaczeniu częstotliwości pracy, bądź po kącie promieniowania w przypadku anten sektorowych np. 14 dBi – 14.

5

Polaryzacja

Informacja o polaryzacji pojawia się w dwóch przypadkach, jednym z nich jest gdy antena pracuje tylko w jednaj polaryzacji (anteny sektorowe o polaryzacji poziomej, anteny dookólne o polaryzacji pionowej itp.), bądź gdy mamy do czynienia z anteną MIMO (podwójnej bądź potrójnej polaryzacji)

H - Horyzontalna (pozioma)
V - Vertykalna (pionowa)
HV - dwupolaryzacyjna (w przypadku anten MIMO dodajemy literę M przed oznaczeniem polaryzacji)

6

MIMO OR SISO

W przypadku anten MIMO dodawany jest znacznik M przed częstotliwością.

Piątek, 8 stycznia 2021

We are excited to announce, we have established a new brand for dedicated wifi antennas-QuSignal. It was created to make sure you can always find the right antenna for Cisco, Aruba, Extreme and many other access points. 

Czwartek, 4 czerwca 2020

Wireless Instruments is pleased to introduce new multi band 5G QuPanel antennas family MIMO 4x4 and MIMO 2x2 for bands up to 3800 MHz. Antennas are presented on our second brand website - QuWireless: https://quwireless.com/